Epok Antik , Sonia Nilsson
Storgatan 54, 903 26 Umeå, Sweden 
Tel: 090-12 00 74,  Mobil: 070-68 88 055
sonia@epokantik.com

Köper och säljer antikviteter av hög klass från Norra Norrland. 
 Av Handelskammaren auktoriserad värderingsman för antikviteter och konst.
Medlem och  styrelseledamot i Sveriges Konst och Antikhandlareförening.
.

På mässa med Epok Antik 
Antikviteter
från Norrland
Norrlands 
orter och historia

 
Älvsjömässan 2003 

Det var med spänning som vi åkte ned till Stockholm i dessa oroliga tider 
med krigshot och elprishöjning som direkt påverkar konjunkturerna. 
It was exciting but also nervoes going down to Stockholm with war-threat coming up and 
huge overprice on electricity that both slowed down our economy drasticly . 
Efter en veckas succéförsäljning så är självförtroendet stärkt men naturligtvis 
är oron för framtidens utveckling kvar. Krig har bara förlorare. 
After a week with good selling our confidence was better but of cource , the worry 
of the futures development still are there.  War always get only loosers... 

Den ljusa och vackra montern tilltalade många och de större möblerna /objekten 
såldes redan på vernissagen på onsdagskvällen. 
The light and beauty stand attracted many visitors. Big items was sold directly during the opening-night. 

 

Genuint senbarock / rokokobord från Anumark i Västerbotten med framtagen originalfärg samt en rokokostol, 
troligen Stockholmsarbete men med proveniens från en prästgård i Skellefteå. 
Genuine rococotable  from Anumark in the county of Västerbotten with its original painting. The chair is a work from 
Stockholm but with proviniens from an old  vicarage in Skellefteå. 

 

Vår husgud tronade på det helräfflade gustavianska hörnskåpet från Nordmaling. 
Ångermanlandsbruden är en nordlig variant även den från Nordmaling. Typiskt för 
trakten är de ljusa färgerna och de något tunnare ornamenten än på brudar tillverkade 
längre söderut i Ångermanland. 
Our house-god sitting as a ruler on the top of a gustavian corner cupboard from Nordmaling. 
The "bride" is a northern kind of the famous " Ångermanlandsbride" coming from Nordmaling. 
Typical for north area are the light coulors and the thinner ornaments  vs  brides made more south. 
 

En ovanlig gustaviansk pinnsoffa från Luleå med mycket graciösa ben samt 
framtagen originalfärg tillsammans med svartmålad armlänsstol i senbarock/rokoko . 
A rare gustavian sofa / settee from Luleå with gracil legs and washed original painting 
together with a blackpainted armchair in rococo. 

Detta var nog en av mässans vackraste skänkar med framtagen originalmålning 
samt med ett otroligt avancerat snickeri. Två gustavianska stolar från norra 
Västerbotten och två små gustavianska speglar varav en från Norrbotten. 
This was one of the most beauty cupboard / buffet on the fair with original painting 
and a very good carving. Two gustavian chairs from the north of Västerbotten 
and two small gustavian mirrors - one of them from Norrbotten. 

 

Ett virtinskåp från 1840-talet i nygotisk stil tilltalade många med originalglas 
på de övre dörrparet och med praktisk  lådinredning i underdelen. 
A display cabinet from 1840 in gothic style attracted many with its originalglass 
on the upper and with practical drawers in the under section. 

Möbler och Antikviteter till salu