Epok Antik , Sonia Nilsson
Storgatan 54, 903 26 Umeå, Sweden 
 070-68 88 055 eller 076-77 49 212
sonia@epokantik.com


Skaf

Förstasidan Epok Antik 
 På mässa med Epok Antik
Norrlands 
orter och historia
Välkommen till Epok Antiks sidor om antikviteter och allmogeföremål
från Norra Norrland med influenser från både Norge och Finland.
Informationen nedan innehåller beskrivningar och bilder med typiska norrländska stildrag.
Längst ned på sidan hittar du aktuella föremål till salu.
 
Glas från Norrland 
och
Glaset  i Sverige 
Det svenska kungahuset var grundare och beskyddare av de första glasbruken i Sverige. 
De äldsta kända glasblåsarna verksamma i Sverige kom  från  Vendig. Detta var redan på 
Gustav Vasas och hans familjs tid dvs på 1500-talet och början av 1600-talet. 
Från Tyskland kom de glasblåsare som  hertig Karl engagerade för det första 
glasbruket som grundades i Nyköping runt 1580.     Där gjordes bl a gröna 
dricksglas på hög fot med lock ( humpen).  Det var därför inte konstigt att tysk stil 
präglade den tidiga produktionen av glas i Sverige. Finare glas fick dock fortfarande 
importeras från Venedig då produktionen fortfarande ej var mästerlig . 
Bryggholmen nära Enköping var ett glasbruk som startade tidigt , redan på 1580-talet 
och de drev detta fram till ca 1640. Här tillverkades apoteksglas, hushållsglas,  och 
även lite finare glas i en klarare glasmassa. 
Kopparhaga i Taxinge är ett glasbruk som startades 1604 av Karl XII som blev kung 
år 1600. 
I småland startades Trestenshult på 1620-talet som liksom glasbruket i Nyköping bla 
producerade dricksglas i en  ljusgrön massa. 
Stockholm fick sitt första glasbruk år 1642. För att underlätta för ägaren Melchior Jung 
bestämdes att de följande 8 åren fram till 1650 så skulle inga andra glasbruk kunna 
startas i varken Sverige eller Finland.  Drottning Christina undertecknade privilegiebrevet
"med egen hand" år 1648.  Jung drev glasbruket fram till sin död 1695. 
År 1676 anlades det andra glasbruket i Stockholm av en falsk italiensk markis som dock efter 
avslöjande drog från Sverige.  Kungsholms Glasbruk kom dock att bli en av Sveriges bästa 
glasbruk under den nye direktören Grill. Den svenska adeln blev delägare och engagerade sig 
i glasbruket som blev det första bruket i Sverige som kunde konkurrera i de högre kvaliteterna 
med kontinenten och England. Glasmassan från bruket var klar och nästan färglös. 
Pokaler med utsirade monogram i benen blev populära och klart påverkade av den venetianska 
stilen men även remmare, glasserviser, pokaler med graverad dekor gjordes i stor omfattning 
under 1700-talets första fjärdedel.  Kungsholms Glasbruk upphörde först år 1815 dvs efter 
ca 140 år .
Henrikstorps glasbruk även kallat "det Skånska glasbruket"  fick privilegier år 1691 främst 
för tillverkning av enklare bruksglas som fönsterglas, buteljer, supkoppar, flaskor, burkar odyl. 
Glasmassan var grön eller brun. Skånska glasbruket upphörde år 1762 efter en brand i hyttan. 
Björknäs ( Stockholm), Johanstorp ( Småland), Ettarp ( Halland) grundades 1736. Johanstorp 
blev senare glasbruket Kosta som överlevt än till våra dagar. Limmared fick privilegier 1740. 
1750 startades även Sandö glasbruk som överlevde ända till 1928. 

Glas från Norra Norrland
Ströms  glasbruk utanför Umeå fick privilegier 1748 och anställde Christian Fillion som teknisk 
ledare. Glastillverkningen började 1751 men höll bara på ett kort tag till 1755. 
Christian Fillion anlade 1773 ett spegelglasbruk i Strömbäck strax bredvid Ströms nedlagda 
glasbruk  men verksamheten hade ekonomiska svårigheter och auktionerades ut 1779 till nya ägare. 
Viktigt för Strömbäck var att Ferdinand Opitz anställdes 1794 och  glassliparen Moses Jakobsson 
anställdes år 1800.  Strömbäcks glasbruk slutade först år 1879 efter ett flertal ägarbyten. 
..........
Man hade ett rikt och varierat sortiment glasvaror på Strömbäck. Huvudproduktionen utgjordes 
av fönsterglas och grönt glas i olika kvaliteter. Enklare grönt glas som brännvinsglas,bläckhorn, 
fickpluntor, flaskor och  buteljer. Sigillflaskor med texten Ströms Bruk och volymen 2/3 stop 
blev senare ett sigill med SBGB . Man tillverkade även mjölkbunkar, handfat, burkar och 
nattpottor i grönt glas. 
...........
Färglöst glas tillverkades i form av dricksglas, urglas, pipskaft och ljusstakar men denna 
andel var liten i förhållande till det gröna. 
 

..........
 

...

Ett mindre antal glasföremål av blått och benvitt opalinglas tillverkades efter det att Ferdinand Opitz började på Strömbäck glasbruk. 
Det benvita glasets färg fick man genom att blanda in tennoxid eller brända ben. Strömbäcks benvita glas är 
nästan alltid dekorerat med blommor i svart och guld. 
....

På 1800-talet erbjöd man  sina kunder syltskålar, ättiks och vattenkaraffiner, lampkupor, lampfat, 
sockerskålar, krämkoppar och saltkar av benvitt glas. Dessutom hade man benvitt glas med tousch 
och guld målade, slipade och graverade sk potpourrikrukor, större och mindre dricksglas, muggar 
och saltkar till försäljning 1815. 
På Strömbäcks glasbruk har det även tillverkats minst 4 takkronor 
främst för kyrkor.


 

 

Antikviter och föremål till salu